WELCOME TO COMPANY

Tarnina ze śliwy dziko rosnącej na terenach ekologicznie czystych

Wiązki tarniny są podstawowym materiałem do budowy tężni solankowych. Pozyskuje się je ze śliwy dziko rosnącej na terenach ekologicznie czystych. Wypełnia ona konstrukcję drewnianą tężni i służy do tworzenia aerozolu z solanki. Po ścisłym ułożeniu pionowe powierzchnie tężni są strzyżone.

tarnina pochodząca z terenów ekologicznie czystych
profesjonalne i dokładne ułożenie w konstrukcji tężni
powstający aerozol z solanki tworzy leczniczy mikroklimat